Въведение в I обучителнитепакети за добри практики на NEPSI

Обучителните пакети за добри практики на NEPSI са част от образователната стъпка при прилагането на добрите практики на NEPSI.

Всеки пакет за обучение на PowerPoint обхваща тема, подходяща за работници от всички отрасли, които използват материали, съдържащи кристален силициев диоксид. Пакетите предоставят информация за рисковете от излагане на прах добрите практики и налични мерки за тяхното намаляване. Целта на обучението е да информира и образова работниците, с подкрепата на обучаващ , даим помогне даизползват ефективно контролните мерки и да намалят излагането сина респирабилен кристален силициев диоксид (RCS) на работното място.

„Пакетът с обучения “Ви позволява да изтеглите всички 13 учебни пакета за PowerPoint наведнъж.Също така можете да изтеглите всеки пакет поотделно.

Пакет с обучения
Изтегли
Въведение в RCS
Основни добри практики
ЛПС
Обща вентилация
Почистване и хигиена
Мокри процеси
Опаковъчни системи
Поддръжка, сервиз и ремонт
Прилагане на процеси
Затворени системи за обработка
Рязане, стриване и шлайфане
Изпразване на торби
Мониторинг на праха
bg_BGBulgarian