Въведение в I обучителнитепакети за добри практики на NEPSI

Обучителните пакети за добри практики на NEPSI са част от образователната стъпка при прилагането на добрите практики на NEPSI.

Всеки пакет за обучение на PowerPoint обхваща тема, подходяща за работници от всички отрасли, които използват материали, съдържащи кристален силициев диоксид. Пакетите предоставят информация за рисковете от излагане на прах добрите практики и налични мерки за тяхното намаляване. Целта на обучението е да информира и образова работниците, с подкрепата на обучаващ , даим помогне даизползват ефективно контролните мерки и да намалят излагането сина респирабилен кристален силициев диоксид (RCS) на работното място.

„Пакетът с обучения “Ви позволява да изтеглите всички 13 учебни пакета за PowerPoint наведнъж.Също така можете да изтеглите всеки пакет поотделно.

Training pack bundle

Изтегли

Въведение в RCS

Изтегли

Basic good practicies

Изтегли

Обща вентилация

Изтегли

Почистване и хигиена

Изтегли

Wet
processes

Изтегли

Systems
of packaging

Изтегли

Mainenance, service & repairs

Изтегли

Приложение
processes

Изтегли

Enclosed handling systems

Изтегли

Cutting, grinding & sanding

Изтегли

Изпразване на торби

Изтегли

Dust monitoring

Изтегли
bg_BGBulgarian