Wprowadzenie do pakietów szkoleniowych dotyczących dobrych praktyk NEPSI

Pakiety szkoleniowe NEPSI dotyczące dobrych praktyk są częścią etapu edukacyjnego związanego z wdrażaniem dobrych praktyk NEPSI.

Każdy pakiet szkoleniowy w programie PowerPoint obejmuje temat istotny dla pracowników we wszystkich branżach, które używają materiałów zawierających krzemionkę krystaliczną. Pakiety zawierają informacje o zagrożeniach spowodowanych narażeniem na pył i związanych z tematem oraz o dobrych praktykach i dostępnych środkach do ich ograniczania. Celem szkolenia jest poinformowanie i edukacja pracowników, przy wsparciu instruktora, aby pomóc im skutecznie stosować środki kontroli i zmniejszyć ich narażenie na respirabilną krzemionkę krystaliczną (RKK) w miejscu pracy.

„Zestaw pakietów szkoleniowych” umożliwia jednoczesne pobranie wszystkich 13 pakietów szkoleniowych w programie PowerPoint. Pakiety można też pobrać pojedynczo.

Training pack bundle

Pobierz

Wprowadzenie do RCS

Pobierz

Basic good practicies

Pobierz

ŚOI

Pobierz

Wentylacja ogólna

Pobierz

Czyszczenie i higiena

Pobierz

Wet
processes

Pobierz

Systems
of packaging

Pobierz

Mainenance, service & repairs

Pobierz

Zamknięta przestrzeń
processes

Pobierz

Enclosed handling systems

Pobierz

Cutting, grinding & sanding

Pobierz

Opróżnianie worków

Pobierz

Dust monitoring

Pobierz
pl_PLPolish