Wprowadzenie do pakietów szkoleniowych dotyczących dobrych praktyk NEPSI

Pakiety szkoleniowe NEPSI dotyczące dobrych praktyk są częścią etapu edukacyjnego związanego z wdrażaniem dobrych praktyk NEPSI.

Każdy pakiet szkoleniowy w programie PowerPoint obejmuje temat istotny dla pracowników we wszystkich branżach, które używają materiałów zawierających krzemionkę krystaliczną. Pakiety zawierają informacje o zagrożeniach spowodowanych narażeniem na pył i związanych z tematem oraz o dobrych praktykach i dostępnych środkach do ich ograniczania. Celem szkolenia jest poinformowanie i edukacja pracowników, przy wsparciu instruktora, aby pomóc im skutecznie stosować środki kontroli i zmniejszyć ich narażenie na respirabilną krzemionkę krystaliczną (RKK) w miejscu pracy.

„Zestaw pakietów szkoleniowych” umożliwia jednoczesne pobranie wszystkich 13 pakietów szkoleniowych w programie PowerPoint. Pakiety można też pobrać pojedynczo.

Zestaw pakietów szkoleniowych
Pobierz
Wprowadzenie do RCS
Podstawowe dobre praktyki
ŚOI
Wentylacja ogólna
Czyszczenie i higiena
Procesy mokre
Systemy pakowania
Konserwacja, serwis i naprawy
Zamknięcie procesów
Zamknięte systemy obsługi
Cięcie, mielenie i szlifowanie
Opróżnianie worków
Monitorowanie pyłu
pl_PLPolish