Inledning NEPSIs utbildningspaket för god praxis

NEPSIs utbildningspaket för god praxis är en del av utbildningssteget för att genomföra NEPSIs goda praxis.

Varje PowerPoint-träningspaket täcker ett ämne som är relevant för arbetare inom alla branscher som använder material som innehåller kristallinkisel. Förpackningarna ger information om riskerna för exponering av damm relaterade till ämnet och god praxis och åtgärder för att minska dem. Syftet med utbildningen är att informera och utbilda arbetstagare med stöd av en utbildare för att hjälpa dem att använda kontrollåtgärderna effektivt och minska deras exponering för inandningsbar kristallinkiseldioxid (RCS) på arbetsplatsen.

Med utbildningspaketet kan du ladda ner alla 13 PowerPoint utbildningspaket på en gång. Du kan även ladda ner paketen individuellt.

Training pack bundle

Ladda ner

Introduktion till RCS

Ladda ner

Basic good practicies

Ladda ner

Allmän ventilation

Ladda ner

Rengöring och hygien

Ladda ner

Wet
processes

Ladda ner

Systems
of packaging

Ladda ner

Mainenance, service & repairs

Ladda ner

Hölje
processes

Ladda ner

Enclosed handling systems

Ladda ner

Cutting, grinding & sanding

Ladda ner

Påstömning

Ladda ner

Dust monitoring

Ladda ner

Download training bundle in your language:

sv_SESwedish