Introduction to the NEPSI Good Practice Training Packs

NEPSIs utbildningspaket för god praxis är en del av utbildningssteget för att genomföra NEPSIs goda praxis.

Varje PowerPoint-träningspaket täcker ett ämne som är relevant för arbetare inom alla branscher som använder material som innehåller kristallinkisel. Förpackningarna ger information om riskerna för exponering av damm relaterade till ämnet och god praxis och åtgärder för att minska dem. Syftet med utbildningen är att informera och utbilda arbetstagare med stöd av en utbildare för att hjälpa dem att använda kontrollåtgärderna effektivt och minska deras exponering för inandningsbar kristallinkiseldioxid (RCS) på arbetsplatsen.

Med utbildningspaketet kan du ladda ner alla 13 PowerPoint utbildningspaket på en gång. Du kan även ladda ner paketen individuellt.

Download training bundle in your language:

sv_SESwedish