Inledning NEPSIs utbildningspaket för god praxis

NEPSIs utbildningspaket för god praxis är en del av utbildningssteget för att genomföra NEPSIs goda praxis.

Varje PowerPoint-träningspaket täcker ett ämne som är relevant för arbetare inom alla branscher som använder material som innehåller kristallinkisel. Förpackningarna ger information om riskerna för exponering av damm relaterade till ämnet och god praxis och åtgärder för att minska dem. Syftet med utbildningen är att informera och utbilda arbetstagare med stöd av en utbildare för att hjälpa dem att använda kontrollåtgärderna effektivt och minska deras exponering för inandningsbar kristallinkiseldioxid (RCS) på arbetsplatsen.

Med utbildningspaketet kan du ladda ner alla 13 PowerPoint utbildningspaket på en gång. Du kan även ladda ner paketen individuellt.

Utbildningspaket
Ladda ner
Introduktion till RCS
Grundläggande god praxis
PPE
Allmän ventilation
Rengöring och hygien
Våta processer
System för förpackning
Underhåll, service och reparationer
Bifogning av processer
Slutna hanteringssystem
Skärning, malning och slipning
Påstömning
Dammövervakning
sv_SESwedish