Εισαγωγή τα πακέτα κατάρτισης Ορθών Πρακτικών της NEPSI

Τα πακέτα κατάρτισης Ορθών Πρακτικών της NEPSI αποτελούν μέρος του εκπαιδευτικού βήματος για την εφαρμογή των Ορθών Πρακτικών της NEPSI.

Κάθε πακέτο κατάρτισης PowerPoint καλύπτει ένα θέμα σχετικό με τους εργαζόμενους σε όλες τις βιομηχανίες που χρησιμοποιούν υλικά που περιέχουν κρυσταλλικό διοξείδιο του πυριτίου. Τα πακέτα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους έκθεσης στη σκόνη που σχετίζονται με το θέμα και τις καλές πρακτικές και μέτρα που είναι διαθέσιμα για τη μείωσή τους. Ο σκοπός της κατάρτισης είναι να ενημερώσει και να εκπαιδεύσει τους εργαζομένους, με την υποστήριξη ενός εκπαιδευτή, να τους βοηθήσει να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τα μέτρα ελέγχου και να μειώσουν την έκθεσή τους στο αναπνεύσιμο κρυσταλλικό διοξειδίο του πυριτίου (RCS) στο χώρο εργασίας.

Η «Δέσμη πακέτων κατάρτισης» σάς δίνει τη δυνατότητα να κάνετε ταυτόχρονα λήψη και των 13 πακέτων κατάρτισης PowerPoint. Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε λήψη των πακέτων ξεχωριστά.

Training pack bundle

Λήψη

Εισαγωγή στο αναπνεύσιμο κρυσταλλικό διοξείδιο του πυριτίου ( RCS)

Λήψη

Basic good practicies

Λήψη

ΜΑΠ

Λήψη

Γενικός εξαερισμός

Λήψη

Καθαρισμός & Υγιεινή

Λήψη

Wet
processes

Λήψη

Systems
of packaging

Λήψη

Mainenance, service & repairs

Λήψη

Οριοθέτηση
processes

Λήψη

Enclosed handling systems

Λήψη

Cutting, grinding & sanding

Λήψη

Άδειασμα σάκου

Λήψη

Dust monitoring

Λήψη
elGreek