Εισαγωγή τα πακέτα κατάρτισης Ορθών Πρακτικών της NEPSI

Τα πακέτα κατάρτισης Ορθών Πρακτικών της NEPSI αποτελούν μέρος του εκπαιδευτικού βήματος για την εφαρμογή των Ορθών Πρακτικών της NEPSI.

Κάθε πακέτο κατάρτισης PowerPoint καλύπτει ένα θέμα σχετικό με τους εργαζόμενους σε όλες τις βιομηχανίες που χρησιμοποιούν υλικά που περιέχουν κρυσταλλικό διοξείδιο του πυριτίου. Τα πακέτα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους έκθεσης στη σκόνη που σχετίζονται με το θέμα και τις καλές πρακτικές και μέτρα που είναι διαθέσιμα για τη μείωσή τους. Ο σκοπός της κατάρτισης είναι να ενημερώσει και να εκπαιδεύσει τους εργαζομένους, με την υποστήριξη ενός εκπαιδευτή, να τους βοηθήσει να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τα μέτρα ελέγχου και να μειώσουν την έκθεσή τους στο αναπνεύσιμο κρυσταλλικό διοξειδίο του πυριτίου (RCS) στο χώρο εργασίας.

Η «Δέσμη πακέτων κατάρτισης» σάς δίνει τη δυνατότητα να κάνετε ταυτόχρονα λήψη και των 13 πακέτων κατάρτισης PowerPoint. Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε λήψη των πακέτων ξεχωριστά.

Δέσμη πακέτων κατάρτισης
Λήψη
Εισαγωγή στο αναπνεύσιμο κρυσταλλικό διοξείδιο του πυριτίου ( RCS)
Βασικές Ορθές Πρακτικές
ΜΑΠ
Γενικός εξαερισμός
Καθαρισμός & Υγιεινή
Υγρές διεργασίες
Συστήματα συσκευασίας
Συντήρηση, σέρβις και επισκευές
Διαδικασίες που περιλαμβάνονται
Συστήματα χειρισμού που περιλαμβάνονται
Κοπή, Τριβή & Λείανση
Άδειασμα σάκου
Παρακολούθηση σκόνης
elGreek