Úvod do školiacich balíčkov s osvedčenými postupmi NEPSI

Školiace balíčky s osvedčenými postupmi NEPSI sú súčasťou vzdelávacieho kroku pri implementácii osvedčených postupov NEPSI.

Každý školiaci balíček v programe PowerPoint pokrýva tému relevantnú pre pracovníkov všetkých priemyselných odvetví, ktorí používajú materiály obsahujúce kryštalický kremík. Balíčky poskytujú informácie o rizikách vystavenia sa prachu súvisiacich s danou témou a osvedčené postupy a opatrenia na ich zníženie. Účelom tohto školenia je informovať a vzdelávať pracovníkov s podporou školiteľa, pomôcť im efektívne využívať kontrolné opatrenia a znižovať ich expozíciu dýchateľnému kryštalickému kremíku (RCS) na pracovisku.

„Kolekcia školiacich balíčkov“ vám umožňuje stiahnuť si všetkých 13 školiacich balíčkov v programme PowerPoint naraz. Balíčky si môžete stiahnuť aj jednotlivo.

Kolekcia školiacich balíčkov
Stiahnuť
Úvod do RCS
Základné osvedčené postupy
OOP
Všeobecné vetranie
Čistenie a hygiena
Mokré procesy
Systémy balenia
Údržba, servis a opravy
Uzavretie procesov
Uzavreté manipulačné systémy
Rezanie, brúsenie a leštenie
Vyprázdňovanie tašky
Monitorovanie prachu
sk_SKSlovak