Úvod do školiacich balíčkov s osvedčenými postupmi NEPSI

Školiace balíčky s osvedčenými postupmi NEPSI sú súčasťou vzdelávacieho kroku pri implementácii osvedčených postupov NEPSI.

Každý školiaci balíček v programe PowerPoint pokrýva tému relevantnú pre pracovníkov všetkých priemyselných odvetví, ktorí používajú materiály obsahujúce kryštalický kremík. Balíčky poskytujú informácie o rizikách vystavenia sa prachu súvisiacich s danou témou a osvedčené postupy a opatrenia na ich zníženie. Účelom tohto školenia je informovať a vzdelávať pracovníkov s podporou školiteľa, pomôcť im efektívne využívať kontrolné opatrenia a znižovať ich expozíciu dýchateľnému kryštalickému kremíku (RCS) na pracovisku.

„Kolekcia školiacich balíčkov“ vám umožňuje stiahnuť si všetkých 13 školiacich balíčkov v programme PowerPoint naraz. Balíčky si môžete stiahnuť aj jednotlivo.

Training pack bundle

Stiahnuť

Úvod do RCS

Stiahnuť

Basic good practicies

Stiahnuť

Všeobecné vetranie

Stiahnuť

Čistenie a hygiena

Stiahnuť

Wet
processes

Stiahnuť

Systems
of packaging

Stiahnuť

Mainenance, service & repairs

Stiahnuť

Ohrada
processes

Stiahnuť

Enclosed handling systems

Stiahnuť

Cutting, grinding & sanding

Stiahnuť

Vyprázdňovanie tašky

Stiahnuť

Dust monitoring

Stiahnuť
sk_SKSlovak