Introduction to the NEPSI Good Practice Training Packs

Školiace balíčky s osvedčenými postupmi NEPSI sú súčasťou vzdelávacieho kroku pri implementácii osvedčených postupov NEPSI.

Každý školiaci balíček v programe PowerPoint pokrýva tému relevantnú pre pracovníkov všetkých priemyselných odvetví, ktorí používajú materiály obsahujúce kryštalický kremík. Balíčky poskytujú informácie o rizikách vystavenia sa prachu súvisiacich s danou témou a osvedčené postupy a opatrenia na ich zníženie. Účelom tohto školenia je informovať a vzdelávať pracovníkov s podporou školiteľa, pomôcť im efektívne využívať kontrolné opatrenia a znižovať ich expozíciu dýchateľnému kryštalickému kremíku (RCS) na pracovisku.

„Kolekcia školiacich balíčkov“ vám umožňuje stiahnuť si všetkých 13 školiacich balíčkov v programme PowerPoint naraz. Balíčky si môžete stiahnuť aj jednotlivo.

Download training bundle in your language:

sk_SKSlovak