Sissejuhatus NEPSI heade tavade koolituspakettidesse

NEPSI heade tavade koolituspaketid on osa NEPSI heade tavade rakendamise õppest.

Iga PowerPointi koolituspakett hõlmab teemat, mis on asjakohane kõigile selliste tööstusharude töötajatele, kes puutuvad töös kokku kristallilist ränidioksiidi sisaldavate materjalidega. Paketid annavad tolmuga kokkupuutumise riskidega seotud teavet ning tutvustavad selle vähendamiseks mõeldud häid tavasid ja meetmeid. Koolituse eesmärk on teavitada ja koolitada töötajaid koos koolitaja abiga, et aidata neil rakendada tõhusalt tõrjemeetmeid ja vähendada kokkupuudet sissehingatava kristallilise ränidioksiidiga (RCS) oma töökohal.

Koolituskomplekt võimaldab teil korraga alla laadida kõik 13 PowerPointi treeningpaketti. Paketid saate soovi korral ka eraldi alla laadida.

Training pack bundle

Laadi alla

RCS-i tutvustus

Laadi alla

Basic good practicies

Laadi alla

Isikukaitsevahendid

Laadi alla

Üldine ventilatsioon

Laadi alla

Puhtus ja hügieen

Laadi alla

Wet
processes

Laadi alla

Systems
of packaging

Laadi alla

Mainenance, service & repairs

Laadi alla

Suletud keskkond
processes

Laadi alla

Enclosed handling systems

Laadi alla

Cutting, grinding & sanding

Laadi alla

Kottide tühjendamine

Laadi alla

Dust monitoring

Laadi alla
etEstonian