Sissejuhatus NEPSI heade tavade koolituspakettidesse

NEPSI heade tavade koolituspaketid on osa NEPSI heade tavade rakendamise õppest.

Iga PowerPointi koolituspakett hõlmab teemat, mis on asjakohane kõigile selliste tööstusharude töötajatele, kes puutuvad töös kokku kristallilist ränidioksiidi sisaldavate materjalidega. Paketid annavad tolmuga kokkupuutumise riskidega seotud teavet ning tutvustavad selle vähendamiseks mõeldud häid tavasid ja meetmeid. Koolituse eesmärk on teavitada ja koolitada töötajaid koos koolitaja abiga, et aidata neil rakendada tõhusalt tõrjemeetmeid ja vähendada kokkupuudet sissehingatava kristallilise ränidioksiidiga (RCS) oma töökohal.

Koolituskomplekt võimaldab teil korraga alla laadida kõik 13 PowerPointi treeningpaketti. Paketid saate soovi korral ka eraldi alla laadida.

Treeningpakettide komplekt
Laadi alla
RCS-i tutvustus
Enimlevinud head tavad
Isikukaitsevahendid
Üldine ventilatsioon
Puhtus ja hügieen
Märgprotsessid
Pakendamise süsteemid
Hooldus-, teenindus- ja remonttööd
Tööprotsesside suletuks muutmine
Suletud käitlussüsteemid
Lõikamine, jahvatamine ja lihvimine
Kottide tühjendamine
Tolmu jälgimine
etEstonian