Ievads par NEPSI Labās prakses apmācību pakotnēm

NEPSI Labās prakses apmācību pakotnes ir būtisks solis ceļā uz NEPSI Labās prakses ieviešanu.

Katrā PowerPoint apmācību pakotnē ir aplūkota tēma, kas ir svarīga darbiniekiem visās tajās nozarēs, kurās tiek izmantoti materiāli, kas satur kristālisko silīcija dioksīdu. Apmācību pakotne sniedz informāciju par riskiem, kas saistīti ar putekļiem un to iedarbību, kā arī par labāko praksi un pasākumiem šo risku samazināšanai. Apmācības mērķis ir informēt un izglītot darbiniekus un ar instruktora palīdzību ļaut viņiem apgūt, kā efektīvi izmantot kontroles pasākumus un samazināt saskarsmi ar ieelpojamo kristālisko silīcija dioksīdu (RCS) darba vietā.

“Apmācību pakotnes komplekts” ļauj vienlaikus lejupielādēt visas 13 PowerPoint apmācību pakotnes. Tāpat jūs varat lejupielādēt katru pakotni atsevišķi.

Apmācību pakotnes komplekts
Lejupielādēt
Ievads par RCS
Labāsprakses pamatprincipi
IAL
Vispārējā ventilācija
Tīrīšana un higiēna
Mitri apstrādes procesi
Iepakošanas sistēmas
Apkope, serviss un remonts
Procesu norobežošana
Slēgtas apstrādes sistēmas
Griešana, slīpēšana un pulēšana
Maisu izbēršana
Putekļu monitorings
lvLatvian